Geachte ouder(s), 

Beste leerling,

 Het schooljaar 2019-2020 loopt op zijn laatste benen, weliswaar op een zeer vreemde manier. 

Zoals jullie in een vorige mail hebben gelezen, heeft het schoolbestuur of de inrichtende macht van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe beslist dat er huidig schooljaar 2019-2020, geen lessen meer mogen gegeven worden in de academie, enkel de afstandslessen worden verder gezet tot en met 30 juni 2020 (de leerkracht geeft les via internet). Dit geldt zowel voor Sint-Lambrechts-Woluwe als Ukkel. We schakelen daarom voor het evalueren over naar een permanente evaluatie. Het komt erop neer dat iedereen permanent wordt geëvalueerd vanaf de 2de graad tot en met de leerlingen 4.2 en 4.3 volwassenen die geen openbare evaluatieproef afleggen. Enkel en alleen de 4.3 leerlingen en de leerlingen specialisatie, dienen een video op te nemen van het volledige programma aangaande de eindejaarsevaluatie en deze door te sturen naar de leerkracht instrument ten laatste eind juni 2020. Deze videofilm zal dienst doen als eindejaarsevaluatie voor de leerlingen 4.3 en specialisatie.

De (her)inschrijvingsperiode in functie van volgend schooljaar 2020-2021, gaat op 8 juni 2020 vanaf 14u00 van start.

 
 

De (her)inschrijvingen voor onze academie gebeuren dit jaar enkel via de homepage van onze website www.muziekenwoord.be of rechtstreeks via https://mijnacademie.be/gamwwoluweukkel/. Indien u problemen ondervindt bij het online inschrijven, neem dan contact op met het secretariaat of de directie, via email: academieslwu@gmail.com of uitzonderlijk via volgend Gsm nummer van de directeur: 0476/73.98.81
Gelieve er rekening mee te houden dat, vooral bij het begin van de inschrijvingen, reacties even op zich kunnen laten wachten.

Hier is  een overzicht van het lessenrooster: 

Indien er bij het online inschrijven problemen opduiken, zijn die meestal gelinkt aan het adres. Het adres dat u ingeeft, moet exact hetzelfde zijn als het adres dat in ons systeem staat. Staat bijvoorbeeld in ons systeem “/23” voor het busnummer en u typt bij het online inschrijven “23”, dan zal dat een probleem geven bij het online inschrijven… U kan altijd via onze hierboven vermelde emailadressen verifiëren hoe wij uw adres opgeslagen hebben

Hetgeen belangrijk is, is dat herinschrijvers nu al een uur vastleggen met hun leerkracht instrument voor volgend schooljaar 2020-2021.

Voor de lessen te Sint-Lambrechts-Woluwe is het belangrijk om te vermelden dat onze academie vanaf 1 september verhuist naar de nieuwbouw, met name naar de Georges Désirschool, gelegen in de Georges Désirsteeg 5 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. In het Frans: École Georges Désir, Venelle Georges Désir 5, 1200 Woluwe-Saint-Lambert. Meer informatie aangaande de nieuwe Georges Désirschool, via volgende link: https://fr.woluwe1200.be/2020/03/05/inauguration-des-ecoles-georges-desir-et-la-charmille-ainsi-que-de-la-nouvelle-creche-les-coquelicots.html
Naast de nieuwe Georges Désirschool blijft de Parc Malouschool behouden. In de Parc Malouschool kunnen enkel en alleen leerlingen van de Parc Malouschool en de Robert Maistriauschool terecht.
Met andere woorden: de academie verliest haar afdelingen in de Prins Boudewijnschool, de Vervloesemschool, de Prinses Paolaschool en de Klimopschool. Alle lessen die in deze gebouwen gegeven werden, gaan vanaf 1 september 2020  plaatsvinden in de nieuwe Georges Désirschool. Dit is een beslissing van het schoolbestuur of de inrichtende macht van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, omdat alle locaties waar wij lesgeven, zijn afgekeurd door de inspecteurs van het Deeltijds Kunstonderwijs van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, voor wat betreft bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Om verdere problemen met het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en een eventuele sluiting van onze academie te voorkomen, heeft het schoolbestuur/de inrichtende macht de beslissing genomen om onze academie te huisvesten in de nieuwe Georges Désirschool.

Voor de lessen te Ukkel verandert er qua beschikbare locaties niets.

Belangrijk: Alle betalingen van inschrijvingsgeld moeten gebeurd zijn binnen de 2 weken die volgen op de inschrijving. Indien u niet tijdig betaalt, wordt de inschrijving geannuleerd en gaat de plaats naar iemand anders. We zullen hier dit jaar uitermate streng op toezien. Leerkrachten worden geïnformeerd indien een leerling zijn inschrijving niet betaalt. 

Mensen die recht hebben op een reductie van het inschrijvingsgeld, moeten hiervoor in de maand september hun attest binnenbrengen. Hebben wij op 30 september géén attest, dan wordt er géén reductie toegekend en moet het volledige tarief betaald worden. Dit zijn de regels van het departement. Attesten die in aanmerking komen voor reductie via volgende link:https://www.muziekenwoord.be/praktisch/voorwaarden-verminderd-tarief/

Stopt u met het volgen van de lessen zonder ons daarvan op de hoogte te brengen voor 31 oktober, moet het inschrijvingsgeld toch betaald worden voor het hele schooljaar. Stopt u met de lessen na 31 oktober, kan het inschrijvingsgeld ook niet terugbetaald worden.
Het is uitermate belangrijk dat deze email alle leerlingen van de academie bereikt. Mocht U een vermoeden hebben dat we van een leerling geen (correct) emailadres hebben, mag u deze mail doorsturen, ook naar nieuwe leerlingen uiteraard!
Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze academie.

Met vriendelijke groeten,

Rudy Croon
directeur 

Edward Van Baelen
secretaris