Geachte ouder(s), 

 Beste leerling,

 

Hopelijk heeft iedereen ondanks de coronatijden toch een leuke vakantie gehad. Ik heb van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en Ukkel het bericht ontvangen dat we op dinsdag 1 september 2020 starten in fase geel. Dit betekent dat alle lessen met ingang van 1 september 2020 doorgaan in de academie en het afstandsonderwijs dus niet langer meer van kracht is. Het officiële adres van onze academie is Georges Désirsteeg 5 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwemaar de toegang tot de school is via Berkenhof.
Voor een overzicht van de lokaalverdeling van de nieuwe Georges Désirschool te Sint-Lambrechts-Woluwe: zie bestand in bijlageAan de hand van de lokaalverdeling die per dag is opgemaakt, telkens met de vermelding van de naam van de leerkracht, kan je zeer makkelijk terugvinden, waar je als leerling wordt verwacht. 

Enkele zeer belangrijke basisregels in tijden van het coronavirus:

  • zieke leerlingen blijven thuis.
  • leerlingen onder de leeftijd van 12 jaar moeten geen mondmasker dragen
  • leerlingen vanaf de leeftijd van 12 jaar moeten steeds een mondmasker dragen en zorgen hier zelf voor
  • via het toestel bij binnenkomst van de academie, dient iedereen zijn handen te desinfecteren
  •  bij het betreden van het lokaal dient iedereen zijn handen te wassen met zeep (in elke klas is een wastafel aanwezig) en nadien de handen af te drogen met papieren handdoekjes. Zeep en papieren handdoekjes zijn voorzien door de gemeente.
  • handhygiëne eveneens na toiletbezoek, voor het verlaten van de school en na het hoesten, snuiten of niezen
  • vanaf de leeftijd van 12 jaar, dient de 1,5 m regel van afstand te houden van elkaar, gerespecteerd te worden. Leerlingen onder de leeftijd van 12 jaar moeten geen afstand houden van elkaar.
  • personeelsleden houden afstand van de leerlingen.
  • leerlingen vanaf de leeftijd van 12 jaar, die weigeren een mondmasker te dragen, worden niet toegelaten tot de school. Hierop zal toezicht worden gehouden. Bij gegronde medische redenen, met bewijs van een doktersattest, kan hierbij zeer uitzonderlijk worden afgeweken.

Groepslessen MCV:

In de MCV 2de graad wordt er gezongen. Onder de 12 jaar hoeven leerlingen geen onderlinge afstand te bewaren en geen mondmaskers te dragen. De leerkrachten dragen ten allen tijde een mondmasker.
Vermijd zoveel als mogelijk verplaatsingen tijdens alle groepslessen  (bv. toiletbezoek) zoals bij de vakken MCV 2de graad, MCV 3de graad en het vak muziekgeschiedenis.
Het lokaal  zal na elke groep worden verlucht.

Groepsmusiceren Vocaal ensemble/koor: 

Zingen in groep is onder bepaalde voorwaarden toegelaten. Dit mag met maximaal 50 personen.

In de 2de versie van het basisprotocol cultuur wordt verplicht om 2 meter onderlinge afstand te bewaren tijdens het zingen. Daarenboven moeten de zangers ook een mondmasker dragen vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Van zodra groepen gemengd zijn op het vlak van leeftijd, gelden de strengste regels en dienen de -12 jarigen zich ook te houden aan de veiligheidsmaatregelen, waaronder het dragen van een mondmasker en afstand houden (2 meter)
Er wordt geen werkmateriaal gedeeld.
Vermijd zoveel als mogelijk verplaatsingen tijdens het groepsmusiceren  (bv. toiletbezoek)
Het lokaal  zal na elke groep worden verlucht.

Groepsmusiceren voor Rock-Pop-Jazz met blazers, Harmonieorkest en Bigband:

Het vak groepsmusiceren is beperkt tot 50 personen in totaal. Mondmaskers zijn te allen tijde verplicht. Uiteraard gaat het mondmasker en dit net voor het spelen af bij blazers (hout- en koperblazers) Onmiddellijk na het afsluiten van de les groepsmusiceren, dienen de blazers opnieuw hun mondmasker aan te doen.

Respecteer een afstand van 2 meter ten opzichte van anderen (tussen elke stoel/of staand) wanneer blazers/zangers deel uitmaken van de groep. Bij groepen met niet blazers of zangers, is de te respecteren afstand 1,5 meter. Vloeistoffen moeten opgevangen worden in wegwerpdoeken. De vloer waarop de blaasinstrumenten werden gebruikt moet extra schoongemaakt worden, bij voorkeur na elk gebruik door één groep. Ook muziekstaanders en andere werkoppervlakken in de buurt van blaasinstrumenten moeten gereinigd worden. Instrumenten mogen niet uitgewisseld worden tussen verschillende muzikanten. Indien dit onvermijdelijk is, mag het instrument gedurende 72 uur niet worden gebruikt om er zeker van te zijn dat het instrument niet langer met het virus besmet is. Het (eventueel aanwezige) mondstuk moet altijd ontsmet worden voor gebruik door een ander persoon, ook na 72 uur.

Van zodra groepen gemengd zijn op het vlak van leeftijd, gelden de strengste regels en dienen de -12 jarigen zich ook te houden aan de veiligheidsmaatregelen, waaronder het dragen van een mondmasker en afstand houden (2 meter)

Vermijd zoveel als mogelijk verplaatsingen tijdens het groepsmusiceren  (bv. toiletbezoek)
Het lokaal  zal na elke groep worden verlucht.

Groepsmusiceren zonder blazers: dus voor strijkers, gitaristen , pianisten, etc…:

Het vak groepsmusiceren is beperkt tot 50 personen in totaal. Mondmaskers zijn te allen tijde verplicht.

Respecteer een afstand van 1,5 meter ten opzichte van anderen (tussen elke stoel/of staand)

Van zodra groepen gemengd zijn op het vlak van leeftijd, gelden de strengste regels en dienen de -12 jarigen zich ook te houden aan de veiligheidsmaatregelen, waaronder het dragen van een mondmasker en afstand houden (1,5 meter)

Vermijd zoveel als mogelijk verplaatsingen tijdens het groepsmusiceren  (bv. toiletbezoek)
Het lokaal  zal na elke groep worden verlucht.

Slagwerkers:
Leerlingen brengen hun eigen drumstokken en mallets mee.

Het uitwisselen van stokken of onderdelen van instrumenten moet worden vermeden.

Kom niet met je handen aan de instrumenten, enkel met je eigen stokken.
Zangers en blazers:
Dienen minimaal 2 meter afstand te houden tussen leraar en leerling.

Bij individuele lessen van blazers en zangers: geen mondmasker, maar ten allen tijde is de minimaal 2 meter afstandsregel van toepassing.

Blaasinstrumenten worden nooit gedeeld.

Gebruik wegwerpdoekjes bij het aflaten van condensatie en gooi ze in een gesloten vuilbak.

Klavierinstrumenten, slagwerkinstrumenten en andere gedeelde instrumenten:
Voor en na het spelen handen reinigen met water en zeep of handgel.

Instrumenten en klavieren worden na elk gebruik gereinigd.

Woordkunst-drama:
Voor leerlingen vanaf 12 jaar is fysiek contact (bijvoorbeeld elkaar aanraken tijdens het toneelspel), niet toegestaan.

Met vriendelijke groeten,

Rudy Croon
directeur