Corona news 22/10/2020: Coronamaatregelen & Avondklok binnen Brussel van 22u00 tot 6u00 & Herfstvakantie

Geachte ouder(s),
Beste leerling,

Onze academie -die deelt uitmaakt van het deeltijds kunstonderwijs- volgt de richtlijnen van de overheid waardoor we door de stijgende coronacijfers zullen overschakelen naar code oranje. Aangezien onze academie de nodige maatregelen i.v.m. de grootte van de groepslessen al heeft getroffen in het begin van het schooljaar, kunnen al onze lessen verder doorlopen in de meest veilige omstandigheden. Omdat we ervoor willen zorgen dat leerlingen uit de groepslessen elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen, vragen we aan de leerlingen uit 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 die naar een groepsles muziekinitiatie/domeinoverschrijdende initiatie/MCV komen, om buiten op de speelplaats te wachten op de leerkracht die hun zal komen ophalen.

Verder zijn volgende maatregelen nog steeds van kracht:
     

  • verplicht dragen van een mondmasker voor leerlingen ouder dan 12 jaar
  • 1,5 meter afstand houden
  • handen wassen/ontsmetten voor de lessen
  • niet blijven rondhangen/wachten in de academie

Mogen we u vragen om zo snel als mogelijk de academie en de betrokken leerkrachten te verwittigen, indien uw kind, of uzelf als leerling positief test op het covid-19 virus, zodat we als academie onmiddellijk alle voorzorgsmaatregelen kunnen treffen, zodat het virus zich niet verder kan verspreiden.

Ik vraag u van via deze link alle genomen maatregelen en dit zonder uitzondering, op te volgen:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-voor-deeltijds-kunstonderwijs.

Er zullen op dit moment geen concerten met publiek kunnen plaatsvinden in de academie of onze concertzalen, maar als alternatief gaan de leerlingen het concert met hun leerkracht op video opnemen. Via onze website www.muziekenwoord.be,  youtube en Facebook kan u dan meegenieten van mooie muziek en leuke theaterstukjes, gebracht door onze leerlingen. Hou onze website, youtube en facebook dus zeker in de gaten! Er vindt dagelijks een update plaats!

Naar aanleiding van de beslissing van de Brusselse regering, dat iedereen binnen het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ten laatste om 22u00 thuis dient te zijn:

· Leerlingen die tot 22u00 les hebben, moeten rekening houden met de tijdsfactor om thuis te geraken en dit ten laatste tegen 22u00. Voor wat betreft de lessen: een leerling die tot 22u00 les heeft, kan via zoom leskrijgen of bij groepsgerichte vakken zoals de MCV, vroeger doorgaan. Voor wat betreft het zoommoment: dit dient steeds vooraf en in overleg met de leerkracht te gebeuren.

· De herfstvakantie loopt van maandag 2 november tot en met woensdag 11 november 2020. Donderdag 12 november 2020, is de eerste schooldag na het herfstverlof.

Van zodra er wijzigingen optreden, houden we u terug op de hoogte.
Alvast bedankt voor het respecteren van deze maatregelen.

Met vriendelijke groeten,

Rudy Croon
directeur