BERICHT AAN DE DIRECTIES VAN DE ONDERWIJSINSTELLINGEN GELEGEN OP SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Betreft: Profylactische maatregelen naar aanleiding van de opschorting van de lessen in het Sint-Michielscollege in verband met de corona-pandemie

U hebt ongetwijfeld vernomen dat het Sint-Michielscollege in Etterbeek zich genoodzaakt heeft gezien om vanaf maandag 25 januari de lessen in situ voor leerlingen van het 1e tot en met het 6e middelbaar op te schorten, naar aanleiding van verschillende gevallen van het coronavirus in zijn instelling,

Gezien de grote schoolbevolking van deze instelling, die uit verschillende gemeenten afkomstig is, en om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, verzoeken wij u geen leerlingen en personeelsleden in uw instelling toe te laten waarvan een gezinslid in het kader van zijn schoolopleiding of beroep het Sint-Michielscollege frequenteert.

Wij vragen u ook hen te verzoeken een quarantaine in acht te nemen en, zo snel mogelijk, zich naar een testcentrum te begeven om zich te laten testen.

Hoogachtend,

De Gemeentesecreataris,

Patrick Lambert         

De Burgermeester,

Olivier Mangain

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS AUX DIRECTIONS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES SITUES SUR LE TERRITOIRE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Objet : Mesures prophylactiques suite à la suspension des cours au Collège Saint­ Michel dans le cadre de la pandémie de coronavirus

Vous avez certainement appris que, suite à plusieurs cas de coronavirus au sein de son établissement, le Collège Saint-Michel, situé à Etterbeek, a été contraint de suspendre les cours en présentiel pour les élèves de la 1èreà la 6ème secondaire, à partir de ce lundi.

Vu l’importance de la population scolaire de cet établissement provenant de diverses communes et en vue d’éviter autant que possible la propagation du virus, nous vous invitons à ne pas accueillir au sein de votre établissement les élèves et les membres du personnel qui ont un membre de leur foyer fréquentant le Collège Saint-Michel dans le cadre de leur scolarité ou de leur profession.

Nous vous prions également de les inviter à respecter une quarantaine et à se rendre, sans tarder, dans un centre de dépistage afin de se faire tester.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chère direction, nos salutations distinguées.

Le Secrétaire communal,

Patrick Lambert         

De Bourgmestre,

Olivier Mangain