UPDATE 27/1/2021

Laatste update aangaande het Sint-Michielscollege:

De kinderen die zelf op school zijn in het Sint-Michielscollege, zijn in quarantaine geplaatst en blijven in quarantaine gedurende 7 dagen met test en 10 dagen zonder test.

Kinderen die zelf niet naar het Sint-Michielscollege gaan, maar waarvan broers, zussen en ouders wel op het Sint-Michielscollege zitten, dienen niet in quarantaine te gaan, op voorwaarde dat ze uiteraard zelf niet met corona/covid 19 besmet zijn.

 

Betreft: Gevolgen van de gezondheidssituatie in het Sint-Michielscollege op de aanwezigheden in uw instellingen.

 

ln aanvulling op de brief die u op maandag 25 januari werd toegezonden, willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkeling van de situatie.

 

Na een vergadering maandagnamiddag met de vertegenwoordigers van de bevoegde gewestelijke administratie (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), in aanwezigheid van de drie burgemeesters van de politiezone Montgomery, werd besloten dat de geneesheer-gezondheidsinspecteur van het gewest een verslag over de gezondheidsrisico’s zou opstellen op basis van de eerste resultaten van de tests die bij bepaa!de categorieën personeelsleden en leerlingen van het Sint-Michielcollege zijn uitgevoerd. Deze risicostudie moet de omvang bepalen van de testoperatie die moet worden uitgevoerd bij de leerlingen en het personeel van deze instelling.

 

De bevoegde gewestelijke autoriteiten hebben zich ertoe verbonden ons binnen 48 uur de resultaten van deze risicoanalyse toe te zenden. Op basis daarvan kunnen de drie burgemeesters beoordelen of zij al dan niet vasthouden aan de aanbeveling in de brief die u gisteren hebt ontvangen. De drie burgemeesters waren namelijk van mening dat zij, bij gebrek aan deze risicoanalyse, de aanbeveling die u per brief hebt ontvangen, moesten uitvoeren. Zij hebben het voorzorgsbeginsel toegepast, omdat de eerste resultaten van de uitgevoerde tests verontrustend waren wat het aantal besmette personen in deze school betreft. Bovendien bestaat er een vermoeden dat de Britse variant de oorzaak van de infectie is. Gezien de specifieke kenmerken van deze variant waren de burgemeesters van mening dat het voorzorgsbeginsel strikt moest worden toegepast.

 

Wij waren ons ervan bewust dat een dergelijke maatregel door de betrokken gezinnen ais zeer streng zou kunnen worden ervaren. ln afwachting van de analyse van de geneesheer­ gezondheidsinspecteur vonden wij dit echter noodzakelijk omdat wij sinds het begin van deze pandemie weten dat de transmissieketens moeten worden doorbroken door preventieve maatregelen, met inbegrip van tests en zo nodig îsolatie, ten einde de gezondheid van een zo groot mogelijk aantal mensen te beschermen.

 

We hebben vandaag het verwachte verslag ontvangen. Zonder u het volledige  verslag  te kunnen geven, deelt de geneesheer-gezondheidsinspecteur ons mee dat “Quarantaine ook niet nodig is voor asymptomatische nauwe contacten. Met andere woorden, quarantaine is niet gerechtvaardigd voor de broers en zussen van de leerlingen van het Sint-Michie/scol/ege die niet in contact zijn geweest met een positief geval.

Controle op tekenen en symptomen blijft van fundamenteel belang, en elke zieke leerling of volwassene moet onverwijld worden verwijderd.”

 

Bijgevolg zijn de drie burgemeesters van mening dat de u gisteren toegezonden aanbeveling kan worden opgeheven. Anderzijds moeten de geldende maatregelen, in overeenstemming met de u bekende gezondheidsprotocollen, steeds worden nageleefd.

 

Wij danken u voor uw waakzaamheid en medewerking. Met de meeste hoogachting,

 

 

Gemeente Secretaris

Patrick Lambert

 

Burgemeester

Olivier Maingain

 
 

meer info