INSCHRIJVINGEN

Aanmelden

Identiteit, attesten, betaling

eID/KidsID

☑Wie voor de eerste keer inschrijft, heeft zijn rijksregisternummer (op eID-kaart) nodig.

☑ Kinderen die over een KidsID beschikken, worden verzocht deze mee te brengen.

Attesten

☑ Leerlingen die reeds enige studie aan een andere muziekacademie hebben gevolgd, moeten hun attesten van gedane studies meebrengen.

Betaling

Betalen in de hoofdschol Prins Boudewijn kan enkel met bancontact!

  Betalen kan eveneens via overschrijvingsformulier

   Uitschrijven met recuperatie van uw inschrijvingsgeld kan enkel tot eind september. Na september kan u uw inschrijvingsgeld niet meer recupereren.

  Speciale betalingsmodaliteit enkel mogelijk voor het onverminderd inschrijvingsgeld ten bedrage van €316

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden aan dewelke je dient te voldoen om te kunnen inschrijven

Initiatie

☑ minimum 6 jaar voor 31 december van lopend schooljaar, mogelijk voor muziek en woord

Jongeren

☑ minimum 8 jaar (6 jaar voor dans en initiatie, 4 voor kleuterdans) voor 31 december van lopend schooljaar of

☑ ingeschreven in het derde leerjaar van het basisonderwijs

Volwassenen

☑ minimum 15 jaar voor 31 december van lopend schooljaar

(Her-) oriëntatie

☑ Wie reeds over een zekere kennis beschikt en tevens de vereiste leeftijd heeft bereikt, kan toegelaten worden in elk leerjaar. Het is de leerkracht die een leerling evalueert en na een proef een proces verbaal opstelt waarbij hij de leerling tot een bepaalde graad (her-) oriënteert.
Om tot een leerjaar van middelbare of hogere graad te worden toegelaten dient de leerling wel een bepaalde leeftijd te hebben:

☑ middelbare graad: minimum 12 jaar

☑ hogere graad: minimum 15 jaar

Inschrijvingsgeld 2018-2019

Dit zijn de tarieven voor het schooljaar 2018-2019

Initiatie

6-7 Jaar
74 jaar
 • als de ll. de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt op 31 december van het schooljaar
 • geen verminderd tarief mogelijk
 • door gediplomeerde leerkrachten

Tieners

- 18 Jaar
74 jaar
 • als de ll. de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar
 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager
 • door gediplomeerde leerkrachten

Studenten

- 25 Jaar
138 jaar
 • als de ll. de leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar
 • geen verminderd tarief mogelijk
 • door gediplomeerde leerkrachten

Volwassene

25 + Jaar
316 jaar
 • als de ll. de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt op 31 december van het schooljaar
 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager
 • door gediplomeerde leerkrachten

Voorwaarden verminderd tarief

Voldoe je aan een van de voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor het verminderd inschrijvingsgeld van € 138

Hieronder vindt u een overzicht van de toepassingsredenen voor het verminderd tarief. Enkel geldig indien u bij inschrijving het voorziene attest kan voorleggen (geldig voor de maand september van het jaar waarvoor u inschrijft)! Voor sommige onderstaande verminderingsvoorwaarden kunt u een voorbeeldattest inkijken.